12.6.2024

Nouseeko korot vielä? Ennusteet vuodelle 2024

Nouseeko korot vielä? Kun puhutaan korkojen tulevaisuudesta, on tärkeää muistaa ennusteiden epävarmuus. Vaikka monet merkit viittaavat korkojen laskuun vuonna 2024, maailmantalouden ja politiikan muutokset voivat nopeasti muuttaa tilannetta. Tämä vaikuttaa kaikkiin lainoihin, mutta erityisesti asuntovelallisiin.

Kalle M.
Asuntolaina

Korkojen nousun taustalla: Inflaation vaikutus

Kun pohditaan, nouseeko korot vielä, on tärkeää ymmärtää, miten inflaatio on vaikuttanut talouteen.

Viime vuosien inflaatio on ollut nopeinta 40 vuoteen, saavuttaen huippunsa joulukuussa 2022, kun inflaatio oli 9,1 prosenttia.

Vuoden 2023 aikana inflaation hidastuminen on ollut havaittavissa, mutta vaikutukset kotitalouksien ostovoimaan ovat olleet merkittäviä.

Euribor-korot: Nykytilanne ja tulevaisuuden ennusteet

Keskeinen kysymys monille suomalaisille on 12 kk Euriborin ennuste. Vuoden 2023 lopussa Euribor 12kk oli noin 3,73 prosenttia, mikä on merkittävästi korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tämä on vaikuttanut erityisesti asuntolainojen kustannuksiin. Vuoden 2024 osalta ennusteet ovat jossain määrin ristiriitaisia, mutta monet analyytikot, kuten Danske Bank, ennakoivat korkojen laskua vuoden 2024 aikana.

Nordean pääanalyytikon Jan Von Gerichin mukaan markkinoiden odotus on kääntynyt voimakkaammin korkotason laskemisen puolelle.

12kk Euribor ennuste: tulevaisuuden näkymät

Inflaatio on avainasemassa määritettäessä 12 kk Euriborin suuntaa. Jos inflaatio jatkaa hidastumistaan Euroopassa, se voi vähentää painetta korkojen nostoon. Viimeaikaiset tilastot ovat osoittaneet inflaation hidastumista, mikä saattaa viitata siihen, että 12 kk Euribor ei nouse merkittävästi lyhyellä aikavälillä.

Viimeaikaiset markkinatrendit ja asiantuntija-analyysit viittaavat siihen, että EKP saattaa jatkaa ohjauskorkojen nostamista lyhyellä aikavälillä inflaation hillitsemiseksi. Tämä voi johtaa 12 kk Euriborin nousuun.

Toisaalta, jos EKP arvioi inflaation olevan hallinnassa ja talouden tarvitsevan elvytystä, se voi pidättäytyä koronnostoista tai jopa laskea korkoja, mikä voisi johtaa 12 kk Euriborin laskuun.

Optimistinen 12 kk Euribor skenaario:

 • Kuvaus: Euroalueen talous kasvaa vakaasti, inflaation hallinta onnistuu ja EKP säilyttää maltillisen koronostotahdin.
 • 12 kk Euribor: Pysyttelee 1-2 % välillä, tarjoten ennakoitavuutta asuntolainojen viitekorkona.
 • Vaikutus: Auttaa asuntovelallisia suunnittelemaan talouttaan paremmin, vähentää korkoriskiä.

Pessimistinen 12 kk Euribor skenaario:

 • Kuvaus: Talouskasvu hidastuu, inflaatio jatkuu korkeana ja EKP:n on jatkettava koronnostoja.
 • 12 kk Euribor: Nousee yli 3 %:iin, mikä lisää merkittävästi asuntolainojen kustannuksia.
 • Vaikutus: Kasvattaa asuntovelallisten kuukausimaksuja, saattaa aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia ja vaikuttaa asuntomarkkinoihin negatiivisesti.

3 kk Euribor ennuste: Mitä odottaa?

Vaikka 12 kk Euribor on yleisesti käytetty viitekorko, myös 3 kk Euriborilla on merkitystä lyhyemmän aikavälin lainoissa. Kuten 12 kk Euriborin kohdalla, myös 3 kk Euribor on ollut nousussa, mutta sen tulevaisuuden ennusteet ovat yhtä lailla epävarmat.

Markkinatilanteen mukaan 3 kk Euriborin odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana lyhyellä aikavälillä, mutta muutokset ovat mahdollisia riippuen Euroopan keskuspankin päätöksistä ja inflaation kehityksestä.

Optimistinen 3 kk Euribor Skenaario:

 • Kuvaus: Euroopan taloustilanne paranee, inflaatio laskee odotettua nopeammin ja EKP päättää pitää korot matalina talouden tukemiseksi.
 • 3 kk Euribor: Korko pysyy alle 1 %:ssa tai laskee jopa 0,5 %:iin, tarjoten edulliset lainaehdot lyhyemmille lainoille.
 • Vaikutus: Vähentää lainanottajien korkomenoja, edistää investointeja ja kulutusta.

Pessimistinen 3 kk Euribor Skenaario:

 • Kuvaus: Inflaatio pysyy korkeana, EKP nostaa ohjauskorkoja voimakkaammin kuin odotettiin.
 • 3 kk Euribor: Nousee 2-3 %:iin, mikä heijastuu nopeasti lyhytaikaisiin lainoihin.
 • Vaikutus: Lisää kotitalouksien ja yritysten rahoituskustannuksia, voi hidastaa talouskasvua.

Asuntolainojen vaikutus kotitalouksiin

Korkojen nousu on vaikuttanut erityisesti asuntovelallisiin. Suomessa, missä suurin osa asuntolainoista on sidottu vaihtuvaan Euribor-korkoon, lainanottajat ovat kokeneet huomattavia kustannusten nousuja.

Asuntokauppa onkin hiljentynyt ja hinnat ovat laskeneet merkittävästi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat laskeneet noin 8,9 prosenttia vuodessa.

Talousennusteet ja asuntomarkkinat

Danske Bankin ennusteen mukaan Euroopan talous supistuu vuonna 2023, mutta kasvaa vuonna 2024.

Tämä voi tarkoittaa, että asuntomarkkinat alkavat elpyä korkojen laskun myötä. Esimerkiksi Helsingissä rivitaloasuntojen hinnat ovat laskeneet maltillisemmin kuin kerrostaloissa, mikä voi tarjota mahdollisuuksia asuntomarkkinoilla.

Asuntolainojen vaikutus kotitalouksiin korkojen muutoksessa

Korkojen vaihtelut ovat tärkeä tekijä asuntovelallisten taloudellisessa tilanteessa. Asuntolainojen korot määräytyvät yleensä Euribor-korkojen mukaan, ja niiden muutokset heijastuvat suoraan lainanhoitokustannuksiin.

Kun korkotaso nousee, asuntovelallisten kuukausittaiset maksut kasvavat, mikä voi johtaa kotitalouksien kulutuskyvyn heikkenemiseen.

Tämä voi vaikuttaa erityisesti niihin perheisiin, joilla on suhteellisen suuri asuntolaina suhteessa tuloihinsa. Korkeammat korot voivat myös hidastaa asuntomarkkinoiden kasvua, sillä ne nostavat uusien asuntolainojen kustannuksia ja voivat vähentää asunnon ostamiseen liittyvää kysyntää.

Asuntolainojen korkoriski ja suomalaiset lainaajat

Korkojen nousun vaikutus suomalaisiin kotitalouksiin on ollut merkittävä, erityisesti niille, joiden asuntolainat ovat sidottu Euribor-korkoihin.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat laskeneet, ja monet kotitaloudet ovat kohdanneet kasvaneita kustannuksia lainojensa korkeampien korkojen vuoksi.

Strategiat korkoriskin hallintaan

Asuntovelallisten on tärkeää arvioida omaa riskinsietokykyään ja harkita strategioita korkoriskin hallintaan.

Yksi vaihtoehto on lainan korkosuojauksen käyttö, kuten kiinteäkorkoisen lainan valinta tai korkokaton asettaminen. Tämä voi tuoda ennustettavuutta lainanmaksuun ja suojata odottamattomilta korkojen nousuilta.

Ennakointi ja lainaneuvottelut

Asuntovelallisten kannattaa myös aktiivisesti seurata talousuutisia ja olla yhteydessä lainanantajaan neuvotellakseen lainaehtoja.

Pankit tarjoavat erilaisia lainatuotteita, ja sopivan lainaratkaisun löytäminen voi vaatia neuvotteluja ja lainaehtojen vertailua.

Korkojen vaikutus asuntomarkkinoihin

Korkojen laskun ennustetaan elvyttävän asuntomarkkinoita vuonna 2024. Tämä voi tarkoittaa hintojen nousua ja lisääntyviä kauppoja, mikä voi olla hyvä uutinen niille, jotka suunnittelevat asunnon ostamista tai myymistä.

Korkojen muutosten ennakointi

Ennusteet viittaavat siihen, että korkojen nousu voi jatkua, mutta myös mahdolliseen laskuun vuonna 2024. Tämän vuoksi on tärkeää, että kotitaloudet seuraavat aktiivisesti taloudellisia indikaattoreita, kuten Euribor-korkoja, ja valmistautuvat mahdollisiin muutoksiin.

Taloudellinen suunnittelu ja budjetointi

 1. Tee budjetti: Kartoita tulosi ja menosi, ja suunnittele budjetti.
 2. Säästä hätävaraksi: Rakenna puskurirahasto yllättävien menojen varalle.
 3. Laske lainanmaksukyky: Mieti, kuinka paljon korkeampi korko vaikuttaisi talouteesi.

Lainaneuvottelut ja vaihtoehdot

 1. Lainojen kilpailuttaminen: Etsi edullisempia lainavaihtoehtoja ja neuvottele lainan ehdot uudelleen nykyisen lainanantajasi kanssa.
 2. Korkosuojaus: Harkitse kiinteäkorkoista lainaa tai korkokattoa suojaamaan odottamattomilta korkojen nousuilta.

Inflaation vaikutus ja kulutuksen hallinta

 1. Tarkasta kulutustottumukset: Vähennä ei-välttämättömiä kuluja ja etsi tapoja säästää arjessa.
 2. Investoi inflaationkestäviin sijoituksiin: Harkitse sijoituksia, jotka tarjoavat suojaa inflaatiolta.

Asuntomarkkinat ja asunnon ostaminen

 1. Asunnon arvon seuraaminen: Jos suunnittelet asunnon ostamista tai myymistä, pysy ajan tasalla asuntomarkkinoiden kehityksestä.
 2. Hyödynnä markkinatilannetta: Jos korkotaso laskee, se voi olla hyvä aika harkita asuntokauppaa.

Yhteenveto tulevaisuudesta

Korkojen vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi kotitalouksien talouteen, erityisesti niille, joilla on suuri asuntolaina. On tärkeää pysyä ajan tasalla taloudellisista ennusteista ja suunnitella etukäteen mahdollisten korkojen muutosten varalta. Aktiivinen talouden hallinta, lainaehtojen neuvottelu ja joustava budjetointi ovat avainasemassa taloudellisen vakauden ylläpitämisessä.

Hae paras laina netistä vertailemalla!

Hae paras laina netistä vertailemalla!

Voit hakea edullista lainaa 500€ - 60 000€ väliltä eri käyttötarkoituksiin tai yhdistää lainasi edullisemmaksi jopa 15 vuoden maksuajalla. Lainahakemus ei sido sinua mihinkään ja voit tehdä päätöksen rauhassa lainavertailun jälkeen.

Lainavertailuun

Nouseeko korot vielä? Ennusteet vuodelle 2024

Listen on
Listen on Spotify